Info til utstillere

Plantegning Galleri Blindramma

Galleri Blindramma

Galleri Blindramma er en visningsarena for visuell kunst på Ulefoss samfunnshus.

Galleriet eies og drives av Nome kommune ved kulturavdelingen. Utstillingene skal støtte «den gode kunstneriske prosess» og kunstnerisk ytringsfrihet. Galleriet skal favne om både lokale og eksterne utøvere, så vel profesjonelle som amatører.

Henvendelse, søknad og utvelgelse
Hvis du/dere ønsker å stille ut i Galleri Blindramma er du velkommen til å søke om dette eller ta kontakt for en samtale.

En av kulturkonsulentene med arbeidssted på Ulefoss samfunnshus har ansvar for det daglige arbeidet ved galleriet. Kom gjerne innom på kontoret, eller ring 91 30 76 37.

Utvelgelse og utstillingsprogram

Galleri Blindramma er et inkluderende og allsidig visningssted for bildekunst og andre visuelle verker. Galleriet skal også unntaksvis kunne nyttes som formidler av viktig offentlig informasjon.

Sesongprogrammet skal være variert, der følgende kategorier ønskes representert:

  • Profesjonelle utøvere med medlemskap i Norske Billedkunstnere eller Norske kunsthåndverkere ev. lignende organisasjoner
  • Lokale og regionale aktører som jobber i det visuelle kunstfagfeltet
  • Elevarbeider fra Nome kulturskole, UKM eller annet ungdomsprogram
  • Elevarbeider fra grunnskolen eller fra barnehage

Kulturavdelingen fastlegger utstillingsprogrammet og skriver kontrakt med utstillere. Hvis mulig skal det utarbeides sesongprogram for hvert halvår.

Informasjon om Galleri Blindramma

Galleriet er åpent gjennom hele året, med utstillingsperioder på seks til åtte uker.

Galleriet er ubetjent og åpent alle dager mellom kl. 07 og 22.

Galleriet ligger åpent tilgjengelig i samfunnshusets vestibyle, i et tydelig avgrenset område, og består av en ytre og en indre sone.

Galleriet har kameraovervåkning.

Kulturavdelingen markedsfører sesongprogram, gjeldende og kommende utstilling via plakat, fellesannonse og på sosiale medier. Det sendes pressemelding til lokal- og fylkesaviser.

Kulturavdelingen kan etter kunstnerens ønske bistå med oppheng, utarbeidelse av verksliste/katalog og annet som er relevant for utstillingen.

Galleriets utstillingsvegger er laget av tykke kryssfinerplater som kan skrus og spikres i. Veggene tåler godt tunge verker.

Det er gratis å stille ut i galleriet, og eier tar ingen provisjon av salg.

Kunstneren stiller ut på eget ansvar, og galleriet har ikke ansvar for tap av eller skade på utstilte kunstverk.

Kunstneren / kunstnerne står selv for montering og demontering av utstillingen, åpning og salg. Kunstneren bestemmer selv om det skal være åpning og salg.

Oppheng og demontering skal godkjennes av galleriansvarlig.

Galleri Blindramma v/ Nome kommune

Her vil du som utstiller finne informasjon ang. Galleri Blindramma